VKM Catalogue

VKM No.Ac-312 Type
Scientific name of the strainStreptomyces sporocinereus (ex Krassilnikov 1970) Preobrazhenskaya 1986
SynonymActinomyces sporocinereus Krassilnikov 1970
Other culture collection No.ATCC 43692; DSM 41460; JCM 9093; NBRC 100766; NRRL B-16376
HistoryINMI, VKM Ac-312 < N.A. Krassilnikov, INMI 32
Source of isolationchestnut soil
CountryBulgaria
Medium209
Incubation temp. (C)28
Storage methodsC-1, F-1
DNA sequencesAB249933, AJ781368
Pathogenicity group (SanPin 3.3686-21, 28.01.2021, Russia)no

Updated 02/02/2024