588

Klokke A.H., Kamp H. Een systematisch onderzoek naar animale mycosen bij vee en mens // Ned. Tijdschr. Geneesk. - 1962. - Vol 106. - P.1672-1675. - References: p.1675 (26). -